Netwerk Uitzendbureau

CAO Uitzendkrachten 2004-2009

Meer helderheid, meer flexibiliteit

Markante verschillen

In de CAO voor Uitzendkrachten, waarin de vakbonden en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), hun afspraken hebben vastgelegd, zijn de rechten van flexkrachten geregeld, alsmede de daarmee samenhangende plichten van uitzendorganisaties. Per 29 maart 2004 treedt de nieuwe CAO in werking, voor een duur van wederom 5 jaar. De gemaakte afspraken kennen een aantal markante verschillen. U vindt ze in het onderstaand schema weergegeven.

Voor het bedrijfsleven brengt de nieuwe CAO meer flexibiliteit met zich mee. Kenmerkend is de onderverdeling in een fasensysteem, dat zowel flexkrachten als opdrachtgevers optimale helderheid en een grote mate van houvast biedt.


Proximedia contact@netwerkuitzendbureau.nl
NetWerk Uitzendbureau b.v. -- Vleutenseweg 150 -- 3532 HN Utrecht -- Telefoon: 030-2900793
Fax: 030-2900794 --